[VIDEO] P̷asrah Bagi Suami Kahwiin Lagi, Wanita Mer̷aung Lepas Baliik Weddiing

Bagi kebanyakan isteri bukan mudah meneriima hakiikat diriinya dim4dukan sekali gu’s terp4ksa berk0ngsi kasiih se0rang suami bersama waniita lain. Naamun begitu, penerim4an setiap orang mengenai perk4ra ini adalah berbe’za-beza. Mungkin itu juga per4saan yang dial4mi oleh waniita dari Indonesia ini.

Ku4tkan diri datang ke weddiing suami.. Cuba lemp4r senyuman bagi sembunyiikan keduk4an

Awalnya, wanita berkenaan dikat4kan ikhlass mengiizinkan suaminya untuk bernik4h lagi. Bagaimanapun meneerusi rak4man vide0 berdurasi semiinit tersebut, terliihat jel4s re4ksi sugul di w4jahnya se0lah-0lah cuba menc4ri keku4tan diri sewaktu bert4ndang ke majliis pernik4han si suami bersama perempuan pilih4nnya. Dia malah semp4t melemp4rkan senyuman kelatt di had4pan tetamu yang hadiir bagi menyembvnyikan keduk4an.

Semp4t bersalaman dengan m4du tapi akhiirnya kecund4ng mer4ung dalam kereta

Sew4ktu mempelai sed4ng bers4nding di atas pel4min, wanita ini tuurut memberi pengh0rmatan dan bersal4man bersama si suami dan m4dunya. Naamun di hujvng rak4man, dia akhiirnya kecund4ng dan mer4ung piilu di dalam kereta setelah meny4ksikan suami terciinta sed4ng bers4nding bah4gia dengan m4dunya.


Vide0 tiidak dapat liihat umumm

Lepaskan saja & ikhlaskan, sem0ga terus t4bah..

Mer4ih lebih dua juuta tont0nan, rak4man vide0 berdurasi semiinit ini tuurut dihuj4ni dengan pelb4gai re4ksi. Di samping bersimp4ti atas nasiib meniimpa, raata-raata netiizen mend0akan agar waniita ini t4bah mengh4rungi dug4an rumah t4ngga. Tiidak kur4ng juga yang memberiikan sem4ngat sekali gu;s memah4mi kesediihan yang dial4mi.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini