“W̷ajib Adakan S̷olat H̷ajat Setiap Tahun,” Tauke Cina Pentingkan S0lat Pekerja Islam

Masyar4kat Malaysia semem4ngnya terdiri daripada pelb4gai kauum dan agama. Apa yang membuatkan neg4ra masiih lagi harm0ni adalah siifat saling mengh0rmati dan faham antara satu sama lain.

Jadi, disebabkan hiidup dalam lingkung4n yang berc4mpur, tidak haiiran jika kauum Ciina, India ataupun sebagainya m4mpu bertutur dalam bah4sa Melayu dalam loghat negerii masiing-masiing.

Paling mencuuri tumpuann sudah tentu masyar4kat di Pantaii Tiimur dimana kebany4kkan mereka bertutur dalam dialek neg3ri jika berb4hasa Melayu.

Menerusi perk0ngsian vide0 dari Urus Setiia K0munikasi Neg3ri Kelantan, pengusaha Miinyak M4sak 303, Gan Leong Piow telah berk0ngsi kejay4an perni4gaannya.

Selain menceriitakan berkenaan perni4gaan, beliiau tuurut memaklumkan bahawa pekerja yang di4mbil untuk bekerja dikil4ngnya waajib orang Melayu berag4ma Islam dan orang luar tidak diben4rkan, serta h4rus menunaikan s0lat.

Malah, Gan tuurut memaklumkan setiap tahun kil4ngnya akan membuat s0lat h4jat kepada wart4wan yang menemubualnya.

“You tak akan perc4ya ni, setiap tahun buat semb4hyang h4jat saya punya kiilang, Yes! Why n0t?” Teg4snya.

Tamb4hnya lagi, walaupun beliau berb4ngsa Ciina, namun ag4ma adalah sangat pentiing dan pekerj4nya juga harus melaks4nakan t4nggungjawab dalam ag4ma mereka.

“I’m a Chinese but i believe in G0d (saya berbangsa Ciina tetapi saya juga perc4ya kepada Tuhann), ag4ma itu pentiing.”
“Saya buat temp4t di0rang s0lat untuk lelaki dan perempuan. Sampai masa kena pergi semb4hyang.” Jelas beliau.

Menurutnya, semb4hyang adalah perk4ra yang sangat pentiing dalam setiap ag4ma dan beliau sangat menghorm4ti perk4ra itu.

“Tak boleh, tak boleh (meng4du). Semb4hyang paliing must4hak, you kena pergi semb4hyang.”
“Saya akan tunggu, itu benda wajiib. Kalau kita hiidup with0ut G0d we are n0thing (kalau hiidup t4npa tu’han kita bukan apa-apa),” K0ngsinya.

Mula mengus4hakan perni4gaan miinyak m4sak sejak tahun 80-an di Kelantan, Gan menjelaskan setiap m4jikan perlu mengh4rgai dan menghorm4ti pekerja mereka ketiika bekerja.

Beliau tuurut aakui menj4ga hubung4n baik sesama pekerja dan masih mempunyai pekerja yang bersamanya se’jak daripada awal perni4gaannya dahulu.

Sumber: Urus Setia Penerangan dan K0munikasi Neg3ri Kelantan

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini

/>